Doordat Koewacht tijdens de oorlog in 2-en gedeeld werd stond de bestaande kerk op Belgisch grondgebied met als gevolg dat de Nederlanders in het begin van de oorlog tussen 2 rijen van Duitse militairen naar de kerk moesten gaan. Ze mochten tijdens de dienst geen contact hebben met de Belgische kerkgangers waarvan sommige familie, vrienden of kennissen waren van elkaar. Omdat dit nogal omslachtig was werd er op Nederlands grondgebied een noodkerk gebouwd die dienst heeft gedaan tot 1921/1922 toen werd op exact die locatie de huidige kerk gebouwd. de foto die u hier ziet is dus de kerk op Nederlands grondgebied.