Adrian M1915.

Franse Adrian voor het Nederlandse leger. Er werden er 10.000 geleverd om uit te proberen. Ze werden niet goedgekeurd en uiteindelijk vervangen door het Nederlandse type M1916.

 

Shako M1912 officiers uitvoering.

Ingevoerd in 1912 ter vervanging van de ronde veldmuts M1898 en de Shako M1865. Uiteindelijk werd veel van het oude materiaal door gebrek aan uitrusting gewoon doorgedragen.

 

Ronde veldmuts M1898 onderofficiers uitvoering.

Onderofficiers uitvoering. Officieel maar gedragen tot 1912 maar in de praktijk bijna de gehele periode van 1914-1918 door gebrek aan uitrusting. Vaak mooi gevoerd aan de binnenzijde en van duurdere stof gemaakt.

 


Ronde veldmuts M1898 manschappen uitvoering.

Manschappen uitvoering van de ronde veldmuts M1898. Gemaakt van grove wol en van mindere kwaliteit dan de officiers en onderofficiers uitvoering. 

Platte pet M1912 Infanterie manschappen uitvoering.

Platte pet voor manschappen van de infanterie. Te herkennen aan de blauwe biezen.

22 staat voor het 22ste Regiment Infanterie.

Platte pet M1912 Infanterie officiers uitvoering.

Platte pet voor officieren bij de infanterie, Hier ook de blauwe biezen maar nu met een enkele gouden bies erbij. Tevens in plaats van een cijfer een kokarde met daar omheen een lauweren krans.


Platte pet M1912 Regiment Jagers manschappen.

Platte pet voor troepen van het regiment Jagers. Herkenbaar aan de enkele hoorn als embleem en de donkergroene biezen.

Platte pet M1912 Regiment Jagers officier.

Platte pet voor officieren van het regiment Jagers. Herkenbaar aan de groene biezen en de kokarde omringd door een lauweren krans.

 

Platte pet M1912 Generale staf.

Platte pet voor officieren van de Generale staf. Herkenbaar aan de gouden biezen en de rode band rondom. Ook hier de kokarde omringd door de lauweren krans.


Kepie M1916 onderofficiers uitvoering infanterie.

Kepie ingevoerd ter vervanging van de Shako M1912 en veldmuts M1912.

Heeft een stoffen kokarde wat duidt op een onderofficiers of officiers uitvoering. Blauwe bies wat infanterie aangeeft. De 4 geeft het regiment aan in dit geval 4de Regiment Infanterie.

Platte pet M1912 Artillerie officiers uitvoering en onderofficiers uitvoering.

Platte pet voor officieren van de artillerie. Herkenbaar aan de rode bies aan de bovenzijde. Het bovenste exemplaar is voor hogere officieren te herkennen aan de dubbele gouden bies. De onderste is voor lagere officieren en onderofficieren. Te herkennen aan de enkele gouden bies.

Platte pet M1912 Vrijwillige Landstorm manschappen uitvoering.

Platte pet voor leden van de Vrijwillige Landstorm eenheden die zich vrijwillig aanmelden aan het begin van de mobilisatie.

Heeft een grote enkele kokarde aan de voorzijde die er apart is opgenaaid en er dus een stukje uitsteekt.


Veldmuts M1865 Rijdende Artillerie Onderofficier uitvoering.

Zeer oud model (deze is gedateerd 1891) voor leden van de Rijdende Artillerie. 

Veldmuts M1865 Infanterie manschappen uitvoering.

Gemaakt van grove wol. Voor leden van de infanterie.

Platte pet M1912 LVA.

Platte pet ingevoerd in 1912 ter vervanging van o.a. veldmuts M1865, M1898.

Dit betreffende model is voor onderofficieren van de LVA (Lucht vaart afdeling). Opgericht op 1 Juli 1913 en toen nog onderdeel van de landmacht. Later zou dit onderdeel een eigen krijgsmachtonderdeel worden en uiteindelijk bekend worden als de Koninklijke Luchtmacht.


Kepie M1897 manschappen uitvoering.

De voorloper van de kepie M1916. In dit geval een manschappen uitvoering. Te herkennen aan de blikken kokarde.

Kepie M1916 manschappen uitvoering.

De opvolger van de kepie M1916. In een manschappen uitvoering met blikken kokarde. Met cijfer 22 wat duidt op het 22ste Regiment Infanterie.

Veldmuts M1912 in een privé aanschaf uitvoering.

Privé aangeschafte officiers veldmuts. Deze werden door kledingmakers gemaakt op verzoek van officieren die over het algemeen wat meer hadden te besteden dan manschappen. Het cijfer 17 duidt op het 17de Regiment Infanterie.


Kepie model M1916 infanterie onderofficiers uitvoering.

Infanterie Kepie M1916. Met cijfer 1 wat duidt op het 1ste Regiment Infanterie.

Platte pet M1912 infanterie manschappen uitvoering.

Platte pet M1912 in een manschappen uitvoering met het cijfer 18 wat duidt op het 18de Regiment Infanterie.

Platte pet M1912 officiers uitvoering.

Officiers utivoering van de platte pet M1912. Helaas onbekend welk onderdeel. De naslagwerken die ik heb hebben het nergens over een gouden bies. Persoonlijk vermoed ik medisch maar houdt me aanbevolen met info over deze pet.


Shako M1912 officiers uitvoering grenadiers. 

Zelfde uitvoering als het grijsgroene model maar dan overtrokken met zwart laken.

Kolbak M1842 voor manschappen Korps Gele Rijders.

Manschappen uitvoering voor leden van het korps Gele Rijders.

Platte pet M1912 voor opperofficieren grenadiers.

Grijsgroene stof met gouden bies. Met  rode band wat voor opperofficieren en Generale staf was.


Shako M1912 officiers uitvoering Generale staf.

Deze Shako werd gedragen door officieren van de generale staf als wel door infanterie algemeen en opleidings batallions.

Shako M1912 officiers uitvoering 1ste Regiment Infanterie.

Shako zoals gedragen door officieren van het 1ste Regiment Infanterie.

Steek voor Marine onderofficieren.

Steek met opbergblik en epauletten zoals gedragen door onderofficieren van de marine.


Platte pet M1912 voor kinderen van officieren.

Een platte pet naar evenbeeld van de Landstorm. Een zeer kleine maat wat hoogstwaarschijnlijk een privé aanschaf was voor een kindje van een officier. Dit gebruik kwam vaker voor bij officieren van allerlei nationaliteiten.