Op het bordje staat met krijt geschreven "Zes trouwe vrienden Biervliet 17 Juli 1915".

Mooi op deze foto te zien zijn de Sjako M1912 die ze dragen. Op de rechtse is het nummer 9 te zien wat zou duiden op het 9de Regiment Infanterie.

 

 

M1912 Sjako officiers exemplaar zoals hiernaast afgebeeld van het 2de Regiment Infanterie. De lauwerenkrans rondom het nummer duidt op een officiers exemplaar.