Foto genomen voor de kaderschool in Breskens op 4-11-1916.Een foto van een Engelse vliegenier die omringd wordt door 4 Nederlandse officieren. De Engelse vliegenier is in het donkere uniform.

Helaas geen datering maar wel een zeer leuke tekst op de achterzijde. De afzender is onbekend.

"Dit kiekje stelt voor de Engelsche vliegenier die hier kortgeleden is moeten landen doordat hij meende op Belgisch grondgebied te zijn. Bij zijn komst te Breskens huilde hij dat hij nu niet verder aan den Oorlog kon deelnemen,het was een onverschillig heerschap, in de maschine was nog een bom die hier voorlopig is opgeborgen geworden doch later gedemonteerd. Ik heb tijdens mijn verblijf al hier heel wat gezien. Zoo'n bom heeft de vorm van een per +/- 70 cm lang van punt tot punt." 

 

 

 

 

Dan staat er naast de tekening nog de tekst  : "Dit is een schroef zoo iets gelijk aan booten, een zeer scherpe punt, zoodra dezen den grond of iets dergelijks raakt ontspringt ze en brengt grote verwoesting aan"

Platte pet model 1912. Officiers uitvoering zoals gedragen door de militairen op de foto hierboven. Dit betreffende exemplaar is voor Infanterie officieren.Kaart verstuurd van een militair uit Meliskerke gestationeerd in Breskens. Bijzonder is dat hij spreekt over een luchtaanval die 's nachts plaats had gevonden op de Belgische kust en de zoeklichten die het luchtruim doorkruisten. Blijkbaar was er ook eentje afgedreven boven hun hoofd want voor een uur lang hebben zij hem gehoord en is daarna afgedreven naar Walcheren. Of het om een vliegtuig gaat of een zeppelin is niet duidelijk maar omdat hij het heeft over "afgedreven" denk ik dat het om een zeppelin ging.

De straat zoals hij vandaag de dag is. Een aantal woningen zijn nog steeds goed herkenbaar. Het huis met een kruisje erop getekend is er helaas niet meer.Leden van het 14de R.I. foto is op achterzijde gemarkeerd met Breskens 1916.Het Roomsch Katholiek Militairen Tehuis te Breskens. Dit was een opgerichte barak in Breskens zelf.Totaal aanzicht van het Roomsch Katholiek Militairen Tehuis in Breskens aan de boulevard.