Kaartjes met als onderwerp het barakken kamp in Sint Kruis. 

Kaart verstuurd vanuit Sint Kruis. Hier in zijn verhaal maakt de militair gewaag van zijn patrouilles langs de grens en het feit dat hij nog geen smokkelaar is tegengekomen. Opvallend detail is dat hij spreekt over het feit dat hij best met de Duitsers kan praten met andere woorden ze waren zo slecht nog niet volgens hem.Tekst op de achterzijde spreekt voor zich. Overigens wordt er niet uitgelegd wat het alarm nou voor was. Wat wel vreemd is voor mij is dat hij ingekwartierd wordt bij de plaatselijke smid en de rest van de compagnie in de school terwijl er toch zeker barakken hebben gestaan juist voor dit doel.