Op 1 Oktober 1917 vallen er Engelse bommen op een woning in Sluis. De Engelse vlieger was verkeerd en dacht boven België te zijn. De schade was rond de 50.000 gulden wat een gigantisch bedrag was in die tijd. Door een tik fout van de Nederlandse overheid in de schadeclaim is deze nooit vergoed. De Nederlandse overheid had per ongeluk "am" gebruikt i.p.v. "pm" waardoor het bombardement 's nachts zou plaats hebben gevonden i.p.v. zoals het geval was 's middags. De Engelsen ontkende dus bij hoog en laag.

 

Het pand is herbouwd en een gevelsteen herinnert heden ten dage nog steeds aan het gebeuren op die dag.

In het pand is heden ten dage een restaurant gevestigd zoals is te zien op de 2 onderstaande foto's en het enigste wat nog herinnert aan die dag is de 2 stenen met de datums van het bombardement en de wederopbouw. De foto hieronder is een kaartje verstuurd vanuit Sluis met op de voorzijde het toenmalige "Franse" pensionaat wat in 1991 is afgebroken. Het enigste wat nog rest is een woning die nu nog in gebruik is. Het pensionaat droeg de naam Sint Jozeph en werd gebruikt door Franse kinderen in de leeftijd van 9-19 jaar. De reden was dat het verboden was voor Franse gelovigen om onderwijs te geven (uitvloeisel van de Franse revolutie). Op zijn hoogtepunt zaten er 500 kinderen.

Tijdens WO1 zaten er Nederlandse militairen gestationeerd. Zo ook deze militair uit Tilburg die naar zijn ouders schrijft. Wat het zo interessant maakt is het feit dat hij vermeld dat hij wacht moet gaan lopen langs de draad (de befaamde dodendraad).

Hieronder een foto van de woning die nog resteert van het pensionaat.

Hieronder nog een aantal delen van de muur die om het pensionaat stond en vandaag de dag er nog zijn. De rest is allemaal gesloopt samen met het pensionaat zelf.Foto genomen te Sluis in 1917. Helaas kan ik de uniformen van de zittende militairen aan de linkerzijde niet thuisbrengen. Lijkt Belgisch maar zeker ben ik er niet van.Foto genomen te Sluis en verstuurd naar een vrouw in Breskens. Locatie in Sluis is mij onbekend.