Ingekleurde foto gedateerd 1 November 1917 met op de achterzijde de namen van de militairen en waar ze vandaan kwamen. Opvallend is de sterfdatum achter de naam dhr. Zandvliet. 6 November 1918. Zeer waarschijnlijk is deze man overleden door de Spaanse griep die ook in Nederland huishield direct na de eerste wereldoorlog.Fotokaart genomen te Rilland. Achterzijde draagt de tekst :

J. Stuy ter herinnering aan de inkwartiering te Rilland 18-12-1916.