Fotokaart genomen te Rilland. Achterzijde draagt de tekst :

J. Stuy ter herinnering aan de inkwartiering te Rilland 18-12-1916.