In de eerste weken van de oorlog werd Nederland overspoeld door vluchtelingen vanuit België. Hieronder ook militairen die deelnamen aan de strijd kwamen de grens over. Soms onbedoeld maar vaak ook bewust. Burgers en militairen moesten gescheiden worden daar Nederland neutraal was en conform de toen geldende wetten de militairen van welke natie dan ook ontwapend moesten worden en gedurende de duur van de oorlog geïnterneerd worden. Burgers werden in die begin maanden vaak lokaal door burgers en gemeentes opgevangen. Later toen de oorlog vorderde werden deze burgers over het algemeen ondergebracht in zogenaamde vluchtoorden. Militairen werden opgenomen in speciale interneringskampen. Om een idee te geven van die eerste maanden. Meer dan een miljoen vluchtelingen kwamen de grens over. Gedurende het eerste jaar zijn veel burgers teruggegaan naar België nadat de Duitse autoriteiten hadden beloofd dat ze terug konden komen naar hun huizen en niet vervolgd zouden worden. Ik laat in het midden of dit ook nooit is gedaan. Gedurende de oorlog zouden er een 100.000 vluchtelingen blijven in Nederland. De mensen met geld vaak bij particulieren of in dorpjes waar ze een huis kochten of huurden. De minder bedeelden gingen naar vluchtoorden.

Onder deze categorie vindt u alles m.b.t. tot de internering van burgers, militairen en de interneringskampen en vluchtoorden die er waren in Nederland. 

Klik op de navigatiebalk hierboven om naar de locatie van uw keuze te gaan.