Foto van een gebouw in het interneringskamp van Deventer. In de deur opening staan 2 Britse marinelui met daarnaast Belgische militairen. Op het bordje boven de deur staat "Geinterneerden groep Deventer"

Achterzijde de tekst Belgische en Engelse interneringsgroep Deventer July 1st '16. Iemand heeft abuis erop gezet met potlood dat het Belgen en Fransen betreft. Dit is dus niet correct.

Ik kan nergens echt iets terug vinden over dit kamp dus alle info is welkom.