Ook in de kampen ging het gewone leven door. Helaas hield dat ook in dat mensen overleden door ziektes en dergelijke. Op deze foto ziet u de begrafenis van een Belgische militair overleden in kamp Zeist. Helaas is bij mij niet bekend om wie het gaat.