De bouw van het kamp begon in november 1914. Het was onderverdeeld in vier 'dorpen' met in totaal 70 barakken en besloeg een oppervlakte van 15 hectare. Er waren slaapbarakken, eetzalen, scholen, een kerk, een theater, een polikliniek en crèches. Het geheel was omheind en een oud-officier had er de leiding. Het vluchtoord was gebouwd voor 13.000 personen, maar het aantal mensen was nooit hoger dan 6.529. De vluchtelingen kwamen overwegend uit de lagere sociale klassen. De gezondheidssituatie liet er te wensen over; bij een epidemie in 1915 stierven 264 kinderen. Een deel van het kamp werd gebruikt voor minder gewenste elementen, zo was er een barak 'Congo' die werd gebruikt voor gestraften, terwijl de barak 'Jan Steen' was aangewezen voor publieke vrouwen. Toen in 1917 het vluchtelingenkamp bij Ede werd gesloten werden de bewoners hiervan naar Nunspeet overgebracht. In 1919 is het kamp van Nunspeet afgebroken. (Bron Wikipedia)

Overzicht van het vluchtoord Nunspeet op een zeer grote ansichtkaart.
Overzicht van het vluchtoord Nunspeet op een zeer grote ansichtkaart.